Θέμα: Αναθεώρηση της οικοδομικής αδεια 56/12 ως την αλλαγή του επιβλέποvrα μηχανικού για την επίβλεψη του Κλιματισμού - Θέρμανσης - Ισχ. Ρευμάτων - ΚΕΝΑΚ (θέρμανση - κλιματισμός - καύσιμο αέριο - ισχυρά Ρεύματα) από Α. Κοτσίκης - Δ. Τατάρης Ο.E. - Σύμβουλοι Μηχανικοί οε ΑρήΦογλου Αϊντοάν - Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Ημ/νια: 05/11/2015 14:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1Μ8ΩΚ8-Ω57

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη