Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 54/2015 και τίτλο : Νομιμοποίηση καοτικίας και δύο αποθηκών οικιακής χρήσης με το άρθρο 4 του ΝΟΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Ν 4178/13 και Προσθήκη εδραζόμενης στέγης σε υπάρχουσα κατοικία κια ανέγερση στεγάστρου ΒΒQ στον περιβάλλοντα χώρο
Ημ/νια: 04/11/2015 13:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚ6ΩΚ8-7ΩΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη