Θέμα: Β' ενημέρωση της ΝΑ 156/07 οικοδομικής αδείας λόγω των αποκλίσεων που προέκυψαν με το 12762/4-9-2015 Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης
Ημ/νια: 03/11/2015 11:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΞΞΩΚ8-42Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη