Θέμα: Αναθεώρηση της 49/15 άδειας δόμησης ως προς την νομιμοποίηση του τοιχείου περιτοίχισης εντός του ακαλύπτου χώρου του γηπέδου μήκους 57,40 μ. και ύψους 2,30 μ. (0,80 μ. συμπαγές τμήμα και 1,50 μ. συρματόπλεγμα) όπως αυτό περιγράφεται στο από 14085/2-10-2015 Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης.
Ημ/νια: 03/11/2015 11:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖ3ΩΚ8-173

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη