Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 62/2015 και τίτλο : Ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικής αποθήκης, γραφείων και χώρου ενσίρωσης
Ημ/νια: 23/10/2015 13:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ4ΚΩΚ8-Σ0Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη