Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 53/2015 και τίτλο : Κατεδάφιση διώροφης οικιάς με στέγη
Ημ/νια: 21/10/2015 10:55:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΒΠΩΚ8-1Ρ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη