Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 23/2019 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
Ημ/νια: 12/11/2019 12:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΗΩΚ8-Τ46

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης