Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 100/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ Η/Χ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η/Χ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
Ημ/νια: 29/12/2017 14:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΧΩΩΚ8-ΕΒΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης