Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 71/2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
Ημ/νια: 11/08/2017 15:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7Χ9ΩΚ8-Υ10

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης