Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 63/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ
Ημ/νια: 11/08/2017 15:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΓ2ΩΚ8-ΜΟΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης