Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 55/2017 Άδειας Δόμησης με τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με στέγη, ισόγεια αποθήκη και περίφραξη
Ημ/νια: 04/08/2017 15:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΑΒΩΚ8-ΟΑ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης