Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 52/2017 άδειας δόμησης για το έργο "Εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου στην αρχική του μορφή,..."
Ημ/νια: 21/07/2017 16:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΜ6ΩΚ8-Α5Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης