Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: 60/2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημ/νια: 14/07/2017 14:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 75ΦΔΩΚ8-Β9Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη