Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 39/2017 άδειας δόμησης για το έργο: "Ανέγερση τριώροφης οικοδομής κατοικιών επί pilotis με υπόγειο αποθήκες οικιακής χρήσης".
Ημ/νια: 14/06/2017 16:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΤΩΚ8-Σ5Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη