Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 47/2017
Ημ/νια: 08/06/2017 11:00:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ8ΦΩΚ8-4ΕΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη