Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΣΜΑΝΚΟ ΡΑΜΑΔΑΝ
Ημ/νια: 18/05/2017 11:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΑΞΩΚ8-5ΨΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη