Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 21/2017 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Ημ/νια: 21/04/2017 14:39:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞΨΔΩΚ8-Γ1Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη