Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 20/2017 άδειας δόμησης για το έργο "Ανέγερση τριώροφης οικοδομής (Ισόγειο με τμήμα υπογείου, αποθήκη οικιακής χρήσης, Όροφοι Κατοικίες)"
Ημ/νια: 20/04/2017 16:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΒΣΩΚ8-Χ61

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη