Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΔΞ 5/2012 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:03:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚ8-ΟΗΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη