Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/03/2017 10:21:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘ2ΩΚ8-ΨΜΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη