Θέμα: Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 18885/11-03-2017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ 718/13-03-2017) ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.4Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4030/11 ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 5/2016 ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 13-01-2018
Ημ/νια: 15/03/2017 12:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΓΩΩΚ8-ΔΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη