Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΝΤΕ(5): ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΟΥΔΟΥΝΙ
Ημ/νια: 13/03/2017 09:31:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΚΟΩΚ8-7Η0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη