Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΑΙΔΙ
Ημ/νια: 13/03/2017 09:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω47ΕΩΚ8-ΧΧ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη