Θέμα: Α' αναθεώρηση της 36/15 άδειας δόμησης ως προς την σωστή αναγραφή των συντεταγμένων των κορυφών του γηπέδου
Ημ/νια: 08/03/2017 13:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗ9ΩΚ8-ΔΕΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη