Θέμα: Εκδοση της εγκρισης δόμησης με αρ 23/2017 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κεραμοσκεπούς κατοικίας
Ημ/νια: 01/03/2017 10:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω73ΦΩΚ8-ΗΥΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη