Θέμα: Άδεια δόμησης 8/17 για "Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας με υπόγεια αποθήκη και τριών ισόγειων αποθηκών"
Ημ/νια: 28/02/2017 14:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΘΖΩΚ8-1ΝΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη