Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 20/2017 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας
Ημ/νια: 22/02/2017 11:52:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ16ΩΚ8-ΖΕΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη