Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 7/2017 και τίτλο : Προσθήκη κατ΄επέκταση λειτουργικά ανεξάρτητου τμήματος ισόγειου κτιρίου με στέγη
Ημ/νια: 21/02/2017 08:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΧΙΩΚ8-ΠΜΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη