Θέμα: Έκδοση έγκρισης δόμησης 77/2016 με τίτλο "Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο χώρο σταύθμευσης"
Ημ/νια: 28/11/2016 11:50:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΓΒΩΚ8-7ΞΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη