Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 75/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση - Αποπεράωση αυθαίρετης κατοικίας
Ημ/νια: 25/11/2016 11:57:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΗΟΕΩΚ8-Α9Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη