Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 76/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης από αποθήκη σε κατοικία, Νομιμοποίηση τμήματος κατοικίας
Ημ/νια: 25/11/2016 11:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΟΤΩΚ8-8Β5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη