Θέμα: Α' ενημέρωση της 3/15 άδειας δόμησης και 2/15 έγκρισης δόμησης ως προς το τελικό υλικό της επίστρωσης της πλάκας επί εδάφους
Ημ/νια: 24/11/2016 10:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΩ8ΩΚ8-078

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη