Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 74/2016 και τίτλο : Ανέγερση υποστέγου οικιακής χρήσης με κλειστό τμήμα βοηθητικών χώρων
Ημ/νια: 23/11/2016 12:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ρ6ΩΚ8-9Υ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη