Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 74/2016 και τίτλ : Κατεδάφιση διώροφης οικοδομής
Ημ/νια: 17/11/2016 12:30:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΠΔΩΚ8-ΘΧΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη