Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 72/2016 και τίτλ : Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 15/11/2016 13:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟ8ΩΚ8-Α6Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη