Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 71/2016 και τίτλ : Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας με στέγη
Ημ/νια: 15/11/2016 13:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΚΥΩΚ8-ΑΒ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη