Θέμα: Εκδοση της γ αναθεώρησης της άδειας δόμησης 70/2014
Ημ/νια: 14/11/2016 11:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ19ΩΚ8-ΔΛΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη