Θέμα: Έκδοση της 71/2016 έγκρισης δόμησης με τίτλο "Ανέγερση τριώροφης οικοδομής επί Pilitis με υπόγειο"
Ημ/νια: 04/11/2016 09:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΑΙΩΚ8-ΡΑ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη