Θέμα: Αναθεώρηση της 56/15 άδειας κατεδάφισης ως προς την παράταση του χρόνου ισχύος κατά ένα χρόνο
Ημ/νια: 04/11/2016 09:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΠΩΚ8-9Τ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη