Θέμα: Αναθεώρηση της 199/2009 οικοδομικής αδείας ως προς την αλλαγή των μηχανικών επίβλεψης
Ημ/νια: 04/11/2016 09:08:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΦΗΩΚ8-ΔΡΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη