Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 67/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση ενός ισογείου κτίσματοσ
Ημ/νια: 01/11/2016 14:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ85ΩΚ8-Ι12

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη