Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 70/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση τριών ισόγειων κτισμάτων
Ημ/νια: 01/11/2016 14:04:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕΕΩΚ8-ΗΗΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη