Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 68/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση τριών ισόγειων κτισμάτων
Ημ/νια: 01/11/2016 14:06:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Β8ΒΩΚ8-Δ9Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη