Θέμα: Α' αναθεώρησης της 64/15 άδειας δόμησης ως προς την αλλαγή του ύψους της στέγης
Ημ/νια: 31/10/2016 09:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΥΡΩΚ8-0ΓΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη