Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 68/2016 και τίτλο : Ανέγερση κτιρίου ΜΥΗΣ ισχύος 1,,2 mw
Ημ/νια: 25/10/2016 09:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60ΔΛΩΚ8-Η35

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη