Θέμα: Έκδοση της υπ' αριθμόν 62/2016 άδειας δόμησης για το έργο: Ανέγερση Τριώροφης οικοδομής με στέγη "Ισόγειο: αποθήκη οικιακής χρήσης και όροφοι: κατοικίες"
Ημ/νια: 20/10/2016 13:21:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π1ΛΩΚ8-Χ17

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη