Θέμα: Έκδοση της άδειας δόμησης με αρ 61/2016 και τίτλο : Ανέγερση τριώροφης οικοδομής με στέγη
Ημ/νια: 18/10/2016 08:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΒ5ΩΚ8-Θ98

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη