Θέμα: Έκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 65/2016 και τίτλο : Κατασκευή περίφραξης αγροτεμαχίου
Ημ/νια: 17/10/2016 10:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ2ΓΩΚ8-32Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη