Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 66/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής ( ισόγειο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων - όροφος γραφεία συνεργείου) και τοιχίου αντιστήριξης
Ημ/νια: 17/10/2016 10:21:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΣΒΩΚ8-ΓΗΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη