Θέμα: Eκδοση της άδειας δόμησης με αρ 60/2016 και τίτλο : Κατασκευή περίφραξης αγροτεμαχίου
Ημ/νια: 17/10/2016 10:27:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΓΦΩΚ8-ΖΧ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη